donderdag, juli 25, 2024

Donateurs

Een stichting kan niet zonder donateurs. Donateurs maken het mogelijk om het verleden, generatie op generatie, voor de toekomst te borgen als onderdeel van het Indisch erfgoed. Donateur wordt u vanaf € 25,- per kalenderjaar.

Familiedossiers

Ca. 14000 namen, zie ABC index

Familiearchieven

Documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie

Familieboeken

Genealogieën, Biografieën, Dagboeken

Familiedrukwerk

Ook familieadvertenties

Familiedocumenten

O.a. kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand

Fotoalbums en foto's

Families, portretten, landschappen, plantages, etc

Word Donateur

  • Als u onze Stichting Indisch Familie Archief wilt ondersteunen door middel van een donatie, dan kunt u uw bijdrage over maken naar bankrekeningnummer:
  • NL20 ABNA 0516 7686 70 t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag
  • Buitenlandse betalingen/ Payments from abroad:
  • IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70
  • BIC: ABNA NL 2A
  • Graag onder vermelding van: donatie voor het betreffende kalenderjaar en de naam en de woonplaats van de donateur.

Als Donateur

Betaalt u geen bijdrage voor een bezoek aan het Indisch Familie Archief.
Kunt u op aanvraag kopieën of delen van familiedossiers thuisgestuurd krijgen.
Ontvangt u het IFA Bulletin dat tweemaal per jaar, in juni en december, verschijnt.
Kunt u een aanvraag voor onderzoek indienen.
Ontvangt u een uitnodiging voor de lezing die het IFA jaarlijks organiseert.