woensdag, juni 19, 2024

Over ons

Onderzoek doen naar Europese families uit Nederlands-Indi├ź is niet altijd eenvoudig. Een deel van de gegevens is, verloren gegaan. Soms is er zelfs niets geregistreerd. De oprichter van het Indisch Familie Archief, de heer D.A. (Dick) Visker, onderkende al in 1972 dat de Indische familiegeschiedenis alleen bewaard kon worden, als zo snel mogelijk alles wat nog bekend is, zou worden verzameld en vastgelegd.

De collectie

Dat bleek een groot succes. Dick Visker legde daarmee de basis voor onze collectie. De bijzondere verzameling van het Indisch Familie Archief is tot stand gekomen door de jarenlange, tomeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het archief wordt financieel gedragen door zijn donateurs.

Het Haags Gemeentearchief is in 2009 bereid gevonden het Indisch Familie Archief te huisvesten. Wij mogen gebruikmaken van een depotruimte van Het Haags Gemeentearchief.

Ik wil daarom afsluiten met het uiten van onze hartelijke dank aan allen die ons werk steunen en gesteund hebben.

mr. I.W.R. (Roy) Bernasco

voorzitter