woensdag, juni 19, 2024

Geschiedenis

D. Visker
L. Barkey
E. Kollman

De heer Visker

De Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is voortgekomen uit een particulier initiatief van de heer D.A. (Dick) Visker (geb. 22 januari 1916), een amateurgenealoog, die in 1972 is begonnen met opzetten van een Indisch Familiearchief. Hij verzamelde zo veel mogelijk gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië. Het betreft voornamelijk genealogische gegevens, maar ook biografische gegevens, foto’s en documenten. De heer Visker had medewerking van onder andere de heer L.J. (Louis) Barkey (20 augustus 1923-10 oktober 2020. Visker kreeg bij zijn project steun van de heer J.J.T. Boon, journalist en schrijver, beter bekend onder zijn pseudoniem Tjalie Robinson. Tjalie Robinson, oprichter van het tijdschrift Tong-Tong (vanaf 1978 Moesson), was ook medeoprichter van de Pasar Malam, vanaf 2009 Tong-Tong Fair genaamd.

Den Haag 1972 – 1995

Dhr. Visker begon het archief in zijn woning aan de Vreelandstraat 14 in Den Haag, maar bracht het naderhand over naar het pand aan de Prins Mauritslaan 36 in Den Haag waar de redactie van het tijdschrift Moesson en het Indisch Wetenschappelijk Instituut gevestigd waren. 

Amersfoort 1995 – 1998

In 1995 verhuisde het IFA met Moesson naar Amersfoort, maar het keerde in 1998 terug naar Den Haag en vestigde zich in een pand aan de Stadhouderslaan 2. Het IFA werd een stichting (14 juni 1995). 
Eveneens in 1995, trad de heer Visker terug, werd de heer E.O. (Ernst) Kollmann (19 mei 1936 – 2 september 2009) voorzitter. 

Na het overlijden van de heer Kollmann in 2009 is de heer I.W.R. (Roy) Bernasco voorzitter van het bestuur van de stichting geworden.

Vanaf september 2009 is het Indisch Familie Archief gehuisvest in het Haags Gemeentearchief.

In maart 2016 is wel de locatie waar de vrijwilligers werken en bezoek ontvangen, verhuisd van de studiezaal van het Haags Gemeentearchief naar de 4e etage van de Centrale Bibliotheek Den Haag.